Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::
:::

門診時段

診次表

診間位置:二門診二樓7416(2201~2206診)或7420(2211~2218診)

 診間 

位置

時段/

科別代碼

診間代碼

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

三門診三樓

二門診

 

二樓

上午/

048

2211

楊慕華

賴峻毅

張牧新

楊慕華

劉峻宇

 

2212

張牧新

趙毅

蔡俊明

姜乃榕

 

 

2214

陳天華

陳三奇

顏厥全

 

陳三奇

 

2215

 

洪逸平

鄧豪偉

 

鄧豪偉

 

2216

 

 

陳明晃

洪逸平

 

 

2217

 

 

李重賓

 

 

 

三門診

三樓

上午/

04824

3324

 

 

 

 

 

顏厥全

 

二門診

二樓

下午/

148

2206

 

 

陳天華

 

 

 

2211

 

 

張牧新

 

 

 

2212

賴峻毅

 

 

 

 

 

2214

 

 

 

顏厥全

 

 

2216

 

 

陳明晃

 

 

 

2217

 

 

 

 

 

 

2218

 

 

 

 

 

 

   乳醫醫學中心電話  

 

中正 

二樓

上午/

046

 

劉峻宇

0001

趙大中

0006

劉峻宇

0001

趙大中

0006

賴峻毅

0003

 

下午/

146

 

 

趙大中

0006

 

趙大中

0006

 

 

  胃腫瘤醫學中心聯合門診  

三門診

三樓

上午

3506

 

 

洪逸平

 

 

 

3507

陳明晃

 

 

 

 

 

下午

3506

姜乃榕

 

 

 

 

 

3507

 

 

 

 

 

 

最後更新:

回到最上