Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::
:::

東院組

一、服務地點:神經再生中心一樓。                          東院組神經修復志工關懷病患

二、服務內容:

              (一)協助病人門診就醫及檢查事宜。

              (二)各項諮詢。

              (三)方向指引。

              (四)輪椅借還。

              (五)支援病房活動。

      三、服務時間:                                               東院組神經修復志工提供一般諮詢

             週一〜週五8:00至16:30。

           

     

 

最後更新:

回到最上