Some images has been designed using resources from Unsplash & Pixabay & Pexels & Freepik and some icons from Flaticon
跳到主要內容
:::
醫療團隊
:::

住院醫師團隊

 

臨床研究員

何正尹  侯明欣

 

部總醫師

蘇稚庭  蔡欣璉  凌儀芝  沈平     李成彧

 

科總醫師

林子晴  鄧兆霆  謝雯伶  陳威宇  

 

住院醫師

呂宜庭  夏定安  陳柏安  王禹期  呂芷璇  黃韻融  侯均頤  蘇映齊

陳沛豪  曾彥文  劉宛昕  余宛津  崔舒評  郭力熒  謝心耘

郭庭宇  張淨雯  何宗蕙  林岑音

最後更新:

回到最上